ak&ak kancelaria prawna w Warszawie
scroll down

Szybki kontakt telefoniczny: 507 384 980

Kancelaria

Dostrzegając różnorodność potrzeb naszych Klientów oferujemy zarówno doraźną pomoc prawną, jak i kompleksową obsługę. W naszej działalności skupiamy się na wspieraniu przedsiębiorców. Nasi Klienci mogą liczyć na pełne zainteresowanie, rzetelność, czytelność języka oraz dobrą komunikację.

Świadczymy obsługę prawną we wszystkich aspektach prowadzenia działalności gospodarczej, zarówno działalności prowadzonej przez osoby fizyczne, jak i spółki, m.in.w zakresie:

- konsultacji prawnych

- sporządzania wszelkiego rodzaju pism, w tym wszelkiego rodzaju pism procesowych 

- sporządzania umów, statutów , regulaminów, porozumień, ugód

- opiniowania i analizy umów

- prowadzenie negocjacji

- sporządzania opinii prawnych

- reprezentacji przed sądem

- zakładania spółek, fundacji, stowarzyszeń

- sporządzania wszelkiego rodzaju dokumentacji do KRS

- likwidacji, przekształcania i podziału spółek

- sporządzanie zmian umów spółek i statutów

- organizacji i obsługi walnych zgromadzeń i zgromadzeń wspólników

- organizacji i obsługi posiedzeń zarządów i rad nadzorczych

- bieżącej stałej obsługi prawnej,

- audytu, konsultacji i wdrożeń w zakresie ochrony danych osobowych/RODO.

 

 

Co mogą Państwo zyskać korzystając z naszych usług?

Mogą Państwo liczyć na bieżące wsparcie w rozwiązywaniu problemów prawnych, minimalizację ryzyka prawnego, zabezpieczenie interesów, a przede wszystkim na bezpieczeństwo prawne. 

 

 • Specjalizacje

  Prawo handlowe i gospodarcze

  kompleksowa obsługa przedsiębiorców, sporządzanie i opiniowanie projektów umów, zakładanie , przekształcanie, łączenie i likwidacja spółek, sporządzanie dokumentacji korporacyjnej, reprezentacja przed sądem

  Prawo cywilne 

  prowadzenie wszelkich spraw z zakresu: ochrony dób osobistych, prawa zobowiązań, rękojmi i gwarancji, dochodzenia roszczeń od ubezpieczycieli, negocjowania i sporządzania umów oraz opinii prawnych, prowadzenia spraw sądowych i reprezentacji w sądzie na każdym etapie postępowania

  Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

  sporządzanie opinii , negocjowanie i sporządzanie wszelkiego rodzaju umów, wypowiedzeń, rozwiązań umów, porozumień, umów o zakazie konkurencji, reprezentacja pracowników i pracodawców w postępowaniach sądowych, sporządzanie odwołań od decyzji ZUS

   

  Ochrona danych osobowych/RODO

  doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych, audyty i wdrożenia RODO w firmach, szkolenia, analiza dokumentacji i umów pod kątem ochrony danych osobowych/Rodo

   

   

 • Prawnicy

  Aneta Kułakowska

  Radca Prawny

  członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, w roku 2000 r. ukończyła studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, absolwentka studiów doktoranckich w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie nauk ekonomicznych -  dyscyplina nauki o zarządzaniu, ponadto absolwentka rocznego podyplomowego studium menedżerskiego w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz rocznych podyplomowych studiów polskiego i europejskiego prawa spółek w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

   

  Prawnik biznesowy. Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym i prawie spółek. W swojej praktyce zawodowej zajmuje się przede wszystkim kompleksową obsługą prawną przedsiębiorców, głównie spółek kapitałowych. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie prawnym firm oraz reprezentacji klientów w sporach sądowych i pozasądowych. 

  Zajmuje się również prawem pracy i ubezpieczeń społecznych oraz ochroną danych osobowych.

  Autorka bloga Zarząd w spółce z o.o.

 • Blog

  Zapraszamy Cię do lektury bloga Zarząd w spółce z o.o. 

  Celem prowadzenie bloga jest dzielenie się praktyczną wiedzą, edukowanie oraz wskazywanie jak prowadzić działalność, aby uniknąć błędów i zbędnego ryzyka. Blog ma za zadanie stać się wsparciem merytorycznym dla członków zarządów spółek z o.o.

   

 • Kontakt

  Administratorem Twoich danych osobowych jest AK&AK Kancelaria Prawna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-613 Warszawa, ul. T. Chałubińskiego 8).

  Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

  Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

   

   

  Preferujemy kontakt drogą mailową,  Możemy Cię zapewnić, że odpowiemy na Twojego maila najszybciej jak to tylko będzie możliwe.

  • AK & AK Kancelaria Prawna Sp. z o.o.
  • z siedzibą w Warszawie
  • 00-613 Warszawa, ul. T. Chałubińskiego 8
  • NIP 527-279-01-83 , REGON 366094397
  • Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  • numer KRS 0000653230
  • e-mail: kancelaria@ak-kancelaria.pl
  • tel: 507 384 980
Do góry